Urbi institutua‎ > ‎Proiektuak‎ > ‎

Eleaniztasuna

Urbi institutuko hizkuntza proiektua

https://view.joomag.com/krefeld-basauri-2015-2016/M0509287001464763917

¿POR QUÉ MULTILINGÜISMO?

 Uno de los objetivos de la política de multilingüismo de la UE es que todos los europeos hablen dos idiomas además de su lengua materna. La mejor manera de conseguirlo es que los niños entren desde temprana edad en contacto con dos idiomas extranjeros. Se ha demostrado que esto no solo acelera el aprendizaje de los idiomas, sino además mejora las competencias en la lengua materna.

La UE apoya la enseñanza de idiomas por los siguientes motivos:

·         mejorar las competencias lingüísticas permite a más personas estudiar o trabajar en el extranjero y mejora sus perspectivas de empleo

·         hablar otros idiomas ayuda a entenderse a personas de diferentes culturas, lo que resulta fundamental en una Europa multilingüe y multicultural

·         para operar eficazmente en toda Europa, las empresas necesitan personal multilingüe

·         la industria lingüística —traducción e interpretación, enseñanza de idiomas, tecnologías lingüísticas, etc.— es una de las ramas de la economía que crecen con mayor rapidez.

Según la encuesta de Eurobarómetro sobre los europeos y sus lenguas (2012), la actitud hacia el multilingüismo es muy positiva.

·         Un 98% considera que el dominio de idiomas extranjeros será beneficioso para sus hijos.

·         Un 88% opina que saber idiomas es muy útil.

·         Un 72% está de acuerdo con el objetivo que tiene la UE de que todos hablen al menos dos lenguas extranjeras.

·         El 77% cree que mejorar las competencias lingüísticas debe ser una prioridad política.

ZERGATIK ELEANIZTASUNA?

 EB-ren eleaniztasun politikaren helburuetako bat da europar guztiek bere ama hizkuntzaz gain beste bi hizkuntza hitzegitea. Hau lortzeko modurik hoberena da umeek ahalik eta azkarren atzerriko bi hizkuntzekin kontaktuan egotea da. Honek hizkuntzen ikasketa azkartzeaz gain ama hizkuntzako konpetentziak ere hobetzen ditu.

EBk hizkuntzen ikasketak bultzatzen ditu ondorengo arrazoiengatik:

·        Konpetentzia linguistikoak hobetzeak pertsona gehiagori atzerrian ikastea edo lan egitea eta bere lan aukerak zabaltzen dielako.

·        Beste hizkuntzak hitzegitea kultura desberdinetako pertsonak ulertzen laguntzen du. Hau ezinbestekoa da Europa eleanitz eta kultura anitzean.

·        Europa osoan behar bezala lan egiteko, enpresek langileria eleanitza behar dute.

·        Industria linguistikoa – itzulpengintza, hizkuntzen irakaskuntza, teknologia linguistikoak etab- gero eta arinago hazten ari den ekonomia arloko adarretako bat da.

Europarrei eta bere hizkuntzei buruzko eurobarometroaren inkestaren arabera, eleaniztasunari buruzko jarrera oso baikorra da.

·        %98k bere seme-alabentzat atzerriko hizkuntzak menperatzea oso onuragarria izango dela uste du.

·        %88aren aburuz hizkuntzak jakitea oso erabilgarria da.

·        %72, EBk atzerriko 2 hizkuntza menperatzea duen helburuarekin ados daude.

·        %77-k, konpetentzia linguistikoak hobetzea politikaren lehentasunetako bat dela uste du.

Urbi institutua D ereduko ikastetxe publikoa da, beraz, irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan euskara hizkuntza eramailea da.Zentroan irakasten diren atzerri-hizkuntzak ingelesa (1. atzerri-hizkuntza) eta frantsesa (2. atzerri-hizkuntza) dira. 2008-2009 ikasturtean proiektu eleanitza ingelesez martxan jarri zen DBH-n.Urbi institutuaren urteko planak ondorengo helburu hau definitzen du: “Eleaniztasuna bultzatzea: euskara, gaztelania, ingelesa eta frantsesa “. Hori dela eta,  proiektu eleanitza helburu horretan bete betean sartzen da. 

2013-2014 ikasturterako proiektu eleanitzaren helburuak

 • Ingelesa hizkuntza eramaile erabiltzea arlo ezberdinetako irakasgaitan:

  CLIL-Content and Language Integrated Learning

 • Diskurtsoko trebetasunak ingelesez lantzea.
 • Elkarrizketarako eta kritikarako gaitasunak garatzea:

  BICS-Basic Interpersonal Communication Skills

 • Irakurtzeko ohitura sustatzea.
 • Idatzizko zein ahozko erregistro kultua erabiltzea:

  CALP-Cognitive Academic Language Proficiency

 • Teknologia berrien erabilpena erraztea.
 • Teknologia berrietarako trebetasuna indartzea.
 • Ikasketaren prozesuan ikaslearen burujabetasuna eta auto-estima garatzea.
 • Hizkuntza desberdinen aurrean errespetuzko jokaerak bultzatzea. 

Ingelesez irakatsiko diren irakasgaiak mailaz maila: 

 DBH 1. maila  DBH 2. maila  DBH 3. maila  DBH 4. maila  Batxilergoko 1. maila  Batxilergoko 2. maila
Cultural Workshop  Audiovisual Workshop Classical Culture Mathematics  Science for the Contemporary World  Algebra and Calculus
   Computers Computers  Computers Latin Language I  Latin Language II 
 Maths Workshop Media Workshop  Latin Language  Mathematics I (Zientzietako Batxilergoan)  Mathematics II (Zientzietako Batxilergoan) 
 
 Maths Workshop  Maths Workshop Algebra and Calculus
Information and Communication Technologies 
       Media Workshop  Information and Communication Technologies  Mythology
         Mythology  Oral English 


Our magazines

 
 

Arduradun orokorra
Subpáginas (1): Sin título
Comments